Cách xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Blog Tài Chính
Rate this post

Hóa đơn bán hàng là một chứng từ quan trong trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế GTGT. Bạn mở cửa hàng kinh doanh và có những chương trình tặng quà cho khách hàng. Những món quà đó là sản phẩm của bạn kinh doanh hay bạn chuẩn bị riêng để tặng khách. Dù sao nữa thì bạn phải biết cách xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền đúng với quy định. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin liên quan đến hóa đơn hàng tặng. Theo dõi chúng tôi nhé!

xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Quy định về xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Quà tặng là điều không thể thiếu đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh và cả đời sống hằng ngày. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức sử dụng chính hành hóa, dịch vụ của mình làm quà tặng cho khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên của mình. Ngoài ra, họ còn có thể mua ở các đơn vị khác về làm quà tặng.

Hàng hóa và dịch vụ công ty sử dụng làm quà tặng đều thông quá trình mua đầu vào, sản xuất và tính giá thành bình thường. Khi doanh nghiệp sử dụng chúng làm quà tặng thì vẫn bắt buộc xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền đầy đủ. 

xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền 1

Pháp luật quy định rõ ràng tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC là người bán phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp thuộc loại hàng hóa, dịch vụ. Được sử dụng dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Và hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. Chỉ các hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất không cần lập hoá đơn. 

Và trong khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT/BTC: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng biếu, tặng, trao đổi hay trả thay lương thì phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. Trên hóa đơn có ghi đầy đủ toàn bộ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT. Chủ thể sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Dựa vào giá trị của quà tặng sẽ có hai cách xuất hoá đơn hàng tặng được quy định ở Công văn số 5483/TCT-DNL.

  • Các quà tặng có trị giá từ 200.000 đồng trở lên: công ty cần lập hóa đơn riêng cho từng người, từng khách hàng được tặng. Trường hợp, người nhận không lấy hoá đơn sẽ gộp chung một hoá đơn cho riêng về quà tặng vào cuối ngày. 
  • Quà tặng có giá trị dưới 200.000 đồng: Công ty sẽ lập chung vào một hóa đơn quà tặng và kèm theo danh sách người nhận quà vào cuối ngày.

Cách tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Cục thuế thành phố đã quy định cách tính thuế GTGT dành cho hóa đơn hàng tặng dựa vào Công văn số 11505/CT-TTHT:

  • Công ty có phát sinh hoạt động mua hàng hóa để biếu tặng khách hàng. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai đầy đủ và nộp thuế GTGT. Theo quy định điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài chính, giá tính thuế cho hàng quà tặng được xác định đúng với giá bán của nó tại của hàng có thể cùng loại hoặc tương đơn. 
  • Quy định thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ trong biếu, tặng sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp, sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào của quà tặng (theo khoản 7, Điều 14. Mục 1 của thông tư 219/2014/TT-BTC
  • Các thuế suất GTGT của hoa tươi sẽ là 10% dựa vào quy định được ban hành tại Điều 11, Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh vàng vẫn được phép mua các sản phẩm bằng vàng. Các sản phẩm đã qua chế tác được đánh giá là món quà đặc biệt để biếu, tặng và trao giải cho khách hàng.

Lưu ý khi xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền

xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền 4

Trong quá trình thực hiện xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền, bạn cần phải lưu ý những trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã được xuất và gửi cho người mua. Nhưng hàng chưa giao hoặc đã giao nhưng người mua không thực hiện kê khai thuế. Đơn vị giao hàng, cung ứng dịch vụ không xuất hoá đơn hàng tặng sẽ bị hủy khi có sự đồng ý của người bán hàng. Hóa đơn điện tử khi xuất và gửi mà chưa kê khai thuế và kiện hàng đó sẽ được hủy. Quyết định hủy sẽ dựa vào sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua hàng tặng 
  • Trường hợp 2: Hóa đơn hàng tặng đã lập và gửi cho người mua. Hàng hóa đã giao hoặc đã cung ứng dịch vụ cho người bán và người mua được đã kê khai thuế. Nếu phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập lại một thỏa thuận khác có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi lại rõ sai sót mắc phải. Người bán sẽ phải lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Đặc biệt là hóa đơn điều chỉnh bạn không được ghi số âm (-).

Trên đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp về xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền. Pháp luật đã quy định rất rõ ràng bạn nên thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ khai báo và đóng thuế GTGT cho quà tặng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *