Thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới có lâu không?

Bất Động Sản
Rate this post

Sổ hộ khẩu là một loại giấy tờ quan trọng đối với công dân Việt Nam, có rất nhiều thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu. Bạn đang có nhiều thắc mắc liên quan đến sổ hộ khẩu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới.

Sổ hộ khẩu là gì?

Sổ hộ khẩu là một văn bản pháp lý quan trọng, là hình thức quản lý nhân khẩu trong các hộ gia đình. Sổ hộ khẩu là công cụ quan trọng giúp nhà nước quản lý công dân ở đất nước Việt Nam.

Sổ hộ khẩu quản lý sự thay đổi nhân sự, chỗ ở cũng như việc phân chia tài sản, nhà ở, đất đai,…Các thủ tục có liên quan đến sổ hộ khẩu bao gồm: Khai báo tạm trú tạm vắng, tách, nhập, làm mới sổ hộ khẩu.

thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới

Quy trình, thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới

Tách hộ khẩu

Tách khẩu được hiểu là một người đăng ký thường trú, nằm trong sổ hộ khẩu muốn xóa tên ra khỏi sổ hộ khẩu đó hay là xóa đăng ký thường trú.

Điều kiện được tách khẩu:

– Người tách khẩu là người có năng lực, hành vi dân sự bình thường và có nhu cầu cần tách khẩu.

– Người tách khẩu phải là người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác và được chủ hộ khẩu đồng ý cho tách khẩu căn cứ vào văn bản theo quy định.

Hồ sơ tách khẩu bao gồm:

 • Sổ hộ khẩu bản gốc.
 • Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo quy định của nhà nước.
 • Văn bản đồng ý của chủ hộ khẩu cho tách khẩu nếu thuộc trường hợp muốn nhập vào sổ hộ khẩu của người khác.

Nơi tiến hành, tiếp nhận hồ sơ tách sổ hộ khẩu:

 • Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì việc nộp hồ sơ được tiến hành tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với các tỉnh thì việc nộp hồ sơ được tiến hành tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới

Thời hạn giải quyết việc tách sổ hộ khẩu: Thông thường thời hạn giải quyết việc tách sổ hộ khẩu là 7 ngày tính từ thời điểm nộp hồ sơ tách khẩu. Tuy nhiên, đối với trường hợp không giải quyết được việc tách sổ hộ khẩu sẽ được trả lời bằng văn bản cụ thể và nêu rõ lý do.

Lệ phí cho việc tách hộ khẩu: Việc tách khẩu được tiến hành hoàn toàn miễn phí.

Làm khẩu mới

Làm hộ khẩu mới là việc công dân muốn thay đổi việc đăng ký thường trú. Việc làm khẩu mới sẽ làm thay đổi những thông tin về thường trú của công dân cũng như các thông tin dân sự khác có liên quan.

Điều kiện được làm hộ khẩu mới:

 • Người được làm khẩu mới là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu muốn làm khẩu mới.
 • Có sự cho phép của chủ hộ khẩu trong việc xác nhập vào hộ khẩu của họ.

Những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc làm hộ khẩu mới:

 • Phiếu khai báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Bản khai nhân khẩu.
 • Giấy xin chuyển hộ khẩu.
 • Các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Nơi tiến hành, tiếp nhận hồ sơ cho việc cấp hộ khẩu mới:

 • Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì việc nộp hồ sơ được tiến hành tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với các tỉnh thì việc nộp hồ sơ được tiến hành tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn cấp hộ khẩu mới:  Thông thường thời hạn cấp hộ khẩu mới là 15 ngày tính từ thời điểm nộp hồ sơ làm khẩu mới. Tuy nhiên, đối với trường hợp không giải quyết được việc làm hộ khẩu mới sẽ được trả lời bằng văn bản cụ thể và nêu rõ lý do.

Lệ phí cấp hộ khẩu mới: Lệ phí làm khẩu mới sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố quyết định.

Lời kết: Những thông tin trên mà chúng tôi cung cấp hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu và nắm rõ về quy định, thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *