Tìm hiểu về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bất Động Sản
Rate this post

Nếu như những gói thầu, những gói dự án mà đã được xác định nằm ở trong danh sách bí mật nhà nước thì việc đăng tải thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu nhà nước vẫn cần được thực hiện công khai, nhưng sẽ có những chỉ định nhất định để có thể đảm bảo được việc công khai này bảo đảm những yêu cầu của pháp luật về an toàn bí mật nhà nước.

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầuthời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầuĐấu thầu được coi là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây dựng, thương mại …, dựa trên kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, mục đích chính là lựa chọn nhà thầu tốt nhất cho từng dự án.

Trong đó, một trong những bước cần thực hiện trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu cần phải thực hiện đó là công bố kế hoạch, thông tin về hồ sơ dự thầu, phát hành hồ sơ dự thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu hoặc báo cáo đấu thầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2019 / TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 01/02/2020) quy định thông tin về dự án sẽ được công bố cho nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu của quốc gia. Hệ thống thời gian trong kế hoạch lựa chọn kinh doanh như sau:

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin lựa chọn nhà đầu tư sẽ được công bố trên hệ thống trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày văn bản này được phê duyệt. Thông tin cơ sở của dự án được công bố đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Do đó, thời gian công bố thông tin về dự án đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày văn bản này được phê duyệt.

Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 – Điều 8 – Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về những thông tin phải bắt buộc được đăng tải trên toàn hệ thống mạng đấu thầu nhà nước, báo đấu thầu gồm có:

+ Kế hoạch để lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư.

+ Thông báo việc mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển.

+ Thông báo việc mời chào hàng, thông báo việc mời thầu.

+ Danh sách ngắn.

+ Kết quả cho lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư.

+ Kết quả mở thầu đối với đấu thầu online.

+ Thông tin xử lý việc vi phạm pháp luật về việc đấu thầu.

+ Văn bản về quy phạm pháp luật về việc đấu thầu.

+ Danh mục cho dự án đầu tư theo mô hình đối tác công tư, dự án có dùng đất.

+ Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu hoặc những cơ sở đào tạo về việc đấu thầu.

+ Những thông tin khác có liên quan.

Ngoài ra, tại Điều 22 Nghị định số 50/2016 / NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin đấu thầu như sau:

– Đối với hành vi phát hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau khi đặt trước nhưng trước khi thông báo mời thầu hoặc gửi hồ sơ mời thầu, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với dự án của nhà thầu, nhà đầu tư lựa chọn kế hoạch.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời hạn thông báo mời thầu và gửi hồ sơ mời thầu, nhà thầu / nhà đầu tư lựa chọn dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch.
  • Công bố thông tin dự thầu không đầy đủ.

– Nếu không công bố thông tin về dự thầu sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Thời gian đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu và phát hành hồ sơ đấu thầu

thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầuTheo quy định tại Điều 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP:

  • Thông tin về kế hoạch nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư; danh sách chọn lọc; lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư: thông tin phải được công bố trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố tài liệu.
  • Thời hạn phát hành hồ sơ yêu cầu thư dự thầu, mời sơ tuyển, đấu thầu: tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 8 (Luật Đấu thầu năm 2013), trong nội dung phải đăng tải trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia có dẫn chiếu đến thông tin công bố về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điểm a- khoản 1- Điều 8 – Luật Đấu thầu (2013)).

Về trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ khoản 1- Điều 4- Nghị định số 30/2015 / NĐ-CP, bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng nếu nhà đầu tư không thể thành lập hoặc không lựa chọn được bên mời đấu thầu thì trong trường hợp này, nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Điều 8-Thông tư số 10 / 2015 / TT-BKHĐT).

Sau khi nhận được thông tin từ bên mời đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Chương 3 “Luật đấu thầu 2013”, Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT có thể xác định các thông tin bắt buộc trong thông tin của kế hoạch lựa chọn và nhà thầu sẽ công bố trong toàn quốc gia trên hệ thống mạng đấu thầu, nội dung cụ thể sau sẽ được đưa vào:

+ Tên của hồ sơ mời thầu: Tên của hồ sơ mời thầu phải phản ánh được bản chất của hồ sơ mời thầu và những vấn đề liên quan đến phạm vi của hồ sơ mời thầu. 

+ Thông tin về giá của hồ sơ mời thầu: Giá của hồ sơ mời thầu được xác định theo tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch và được duyệt.

+ Thông tin về hình thức lựa chọn nhà thầu: Thông tin đăng tải trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thể hiện rõ hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với từng hồ sơ mời thầu và quy mô, tính chất của từng dự án. hình thức lựa chọn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp hoặc tự thực hiện …

+ Về quy trình công bố thông tin đấu thầu liên quan:

Về quy trình đăng tải thông tin đấu thầu liên quan, vui lòng thực hiện theo quy định tại Điều 5- Nghị định số 30/2015 / NĐ-CP và Điều 8 – Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT thì bên mời thầu sẽ phải tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt lên hệ thống online đấu thầu quốc gia trực tuyến,

Việc phát hành được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nếu gói thầu, hạng mục được xác định thuộc danh mục bí mật nhà nước thì kế hoạch công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn được thực hiện công khai, nhưng yêu cầu bắt buộc là công khai loại này phải đảm bảo đúng pháp luật về an toàn bí mật quốc gia.

Tổng kết

Như vậy, bài trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết có liên quan tới thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chúng tôi muốn chia sẻ tới tất cả quý bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *