thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 2

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng và những điều cần biết

Blog Tài Chính
Rate this post

Một trong những hoạt động mà mỗi một doanh nghiệp khi kinh doanh cần phải chú ý đến đó chính là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. Đây là một trong những hoạt động quan trọng để doanh nghiệp đó có thể xác định mức độ tăng trưởng của cơ quan mình và điều chỉnh phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 2

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng trong các lĩnh vực 

Doanh thu bán hàng của hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản, sản phẩm cho khách hàng. Đây là một quá trình chuyển giao công bằng và rất nhanh đối với cả hai bên.

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng của lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Thời điểm ghi nhận doanh thu của các doanh nghiệp nằm trong nhóm cung cấp dịch vụ chính là thời gian hoàn thành dịch vụ hoặc thời gian viết hóa đơn dịch vụ. 

Trong trường hợp thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì thời gian ghi nhận doanh thu bán hàng chính là thời điểm viết hóa đơn (trừ các loại dịch vụ hàng không)

Thời gian ghi nhận doanh thu trong các hoạt động xây lắp

Đối với các doanh nghiệp nằm trong nhóm các hoạt động xây lắp thì thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng chính là thời điểm nghiệm thu, bàn giao các loại công trình cho khách hàng. Những hoạt động này vẫn tính trong các trường hợp cho dù chủ thầu đã nhận được tiền công, tiền thưởng theo hợp đồng xây dựng hay chưa.

thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Thời gian ghi nhận doanh thu thu từ các ngành bất động sản

Bất động sản cũng là một nhóm ngành phổ biến, khi ghi nhận doanh thu bán hàng doanh nghiệp đó chủ yếu dựa vào quyết toán lại thuế và ghi nhận các chi phí liên quan.

Điều kiện thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Để ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đó đã chuyển giao những rủi ro, những tiêu cực đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình. Cùng với đó doanh nghiệp cũng phải gắn liền các lợi ích, quyền sở hữu sản phẩm đó cho khách hàng của doanh nghiệp mình.
 • Đối với các loại hàng hóa khi được bán ra thị trường, doanh nghiệp đó phải đảm bảo được rằng doanh nghiệp không còn có quyền sở hữu sản phẩm đó nữa.
 • Doanh thu của doanh nghiệp cần được xác định tương đối.
 • Doanh nghiệp đó cần xác định được rằng mình sẽ thu được lợi ích từ hoạt động bán hàng của mình.
 • Khi giao dịch bán hàng các doanh nghiệp cũng cần xác định được các chi phí liên quan, phát sinh đến hoạt động giao dịch.

Ghi nhận doanh thu bán hàng của lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Đối với các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thì cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Bước đầu, các doanh nghiệp cần xác định được doanh thu khi cung cấp dịch vụ một cách tương đối.
 • Vào thời điểm lập báo cáo doanh thu bán hàng cần xác định được số lượng công việc đã hoàn thành trước thời điểm đó.
 • Doanh nghiệp đó chắc chắn phải có được doanh thu từ các hoạt động dịch vụ mà mình đã cung cấp cho khách hàng.
 • Cũng như các hoạt động bán hàng khác, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng cần xác định được những chi phí liên quan khác khi tiến hành trao đổi dịch vụ.

Doanh thu bán hàng từ các loại hợp đồng kinh tế

thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 1

Các loại hợp đồng kinh tế khi muốn ghi nhận doanh thu thường sẽ phức tạp hơn so với các loại ngành khác. Bởi vì hợp đồng kinh tế bao gồm rất nhiều loại giao dịch khác nhau nên muốn xác định doanh thu lại càng khó hơn nhiều.

Muốn xác định doanh thu từ ngành này cũng cần lưu ý một số điều kiện sau:

 • Cần phải xác định được các loại dịch vụ giao dịch có trong hợp đồng đó.
 • Nếu trong hợp đồng kinh tế đó bao gồm cả bán hàng và cung cấp dịch vụ thì cần phải xác định được doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.
 • Trong trường hợp hợp đồng quy định bên cung cấp hàng hóa cần phải lắp đặt sản phẩm cho bên khách hàng, thì sau khi lắp đặt và bàn giao xong mới có thể xác định doanh thu bán hàng.

Doanh thu từ việc mua bán bất động sản

Bất động sản cũng là một ngành mang lại doanh thu cao, khi muốn xác định doanh thu của dịch vụ bất động sản cũng phải lưu ý một số điểm sau:

 • Bất động sản đó đã được chuyển giao hoàn toàn cho khách hàng. Đã bàn giao được những lợi ích và rủi ro liên quan đến bất động sản cho bên mua.
 • Sau khi bàn giao doanh nghiệp cung cấp cũng không còn bất cứ quyền sở hữu nào liên quan đến bất động sản đó nữa. Tất cả mọi quyết định về sau cũng là do bên mua tự chủ.
 • Doanh nghiệp cũng cần xác định được các loại chi phí liên quan đến dịch vụ mình cung cấp cho khách hàng.

Trên đây là một số thông chúng tôi muốn cung cấp đến cho các bạn. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ mang lại cho các bạn những hiểu biết về thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *