Tổng hợp: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

Trong chương trình toán ở trung học cơ sở, chúng ta đã được làm quen với giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Đây là một kiến thức đơn giản nhưng cũng vô cùng quan trọng. Vì thế trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức về Giá trị […]

Read More