các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến 5

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh

Hiện nay, trong thời kỳ dịch COVID – 19 đang có những diễn biến phức tạp mà nhiều người đã lựa chọn việc mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử cũng như mạng xã hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch mà cũng sẽ dẫn đến các yếu tố ảnh […]

Read More