Hữu ý tài hoa hoa bất phát vô tâm sáp liễu liễu thành âm

Trong cổ huấn Trung Quốc có câu: “Hữu ý tài hoa hoa bất phát vô tâm sáp liễu liễu thành âm”. Câu ngạn ngữ của cổ nhân xưa này có dụng ý gì? và trong xã hội ngày nay, liệu có còn đúng không? Bài viết này sẽ giúp mọi người giải mã những câu […]

Read More