Luật tài sản công

Luật tài sản công là gì, được quy định như thế nào? 

Luật tài sản công là một trong những luật thuộc quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước. Với luật này thì được quy định như thế nào? Chú trọng điều gì? Các tổ chức, cá nhân vận dụng quy định đó như thế nào? Luật tài sản công là gì? Theo luật […]

Read More