Tìm hiểu ký hiệu các loại đất theo Luật đất đai năm 2003.

Bản đồ địa chính được thành lập và quản lý bởi nhà nước nhằm mục đích thống kê, kiểm kê diện tích đất đai trên từng địa phương cả nước. Vì vậy khi bạn nhìn vào bản đồ địa chính bạn có thể thấy nhiều loại đất khác nhau với ký hiệu riêng. Và để […]

Read More