Dự án PPP là gì? 1

Dự án PPP là gì? Những yêu cầu đối với Nhà nước khi tham gia dự án PPP

Dự án PPP là gì? là một trong những loại dự án được ưa chuộng và đang là hướng đi hiệu quả nhất để cơ quan nhà nước phối hợp với các công ty tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công phục vụ đời sống người dân. Vậy dự án PPP […]

Read More