Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày khi mở nắp có mùi giống nhau không? Vì sao?

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật đóng vai trò rất quan trọng. Quá trình này sẽ giúp biến đổi các protein thành các acid amin để cơ thể dễ hấp thu và tạo năng lượng cho các hoạt động sống trong tế bào. Để trả lời cho câu hỏi liên quan […]

Read More