Một số điều cần biết về nghị định quản lý chất lượng công trình của Chính Phủ

Bất Động Sản

Nghị định quản lý chất lượng công trình là một trong những vấn đề được người trong cũng như ngoài ngành quan tâm tìm kiếm. Nội dung trong nghị định này có ảnh hưởng rất lớn đến những nhà đầu tư cũng như những người làm công trình. Và để hiểu hơn về nghị định quản lý chất lượng công trình bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Nghị định quản lý chất lượng công trình là gì?

Nghị định quản lý chất lượng công trình là nghị định do Chính Phủ ban hành ngày 26/01/2021 có tên là Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Đây là nghị định thay thế Nghị định 46/2015 NĐ-CP trước đó có quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định quản lý chất lượng công trình 06/2021 NĐ- CP này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

nghị định quản lý chất lượng công trình
Nghị định quản lý chất lượng công trình

Căn cứ vào đâu để ra nghị định quản lý chất lượng công trình?

Nghị định quản lý chất lượng công trình căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Nghị định này còn căn cứ vào Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/06/2020;

Bên cạnh đó còn căn cứ vào Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Luật Đấu Thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Theo đó thì Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số nội dung về quản lý chất lượng thi công.

nghị định quản lý chất lượng công trình
Nghị định quản lý chất lượng công trình

Nội dung trong nghị định quản lý chất lượng công trình

Một số nội dung của nghị định quản lý chất lượng công trình có thể kể đến là:

  • Những công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và cấp của công trình này được xác định theo quy định của pháp luật vào tại thời điểm quyết định đầu tư.
  • Công trình xây dựng được khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm đó là tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để theo dõi.
  • Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
  • Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước ngày 26/01/2021 đến khi quy định về phân cấp công trình hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định này được ban hành và có hiệu lực.

Lời kết

Trên đây là bài viết một số điều cần biết về quản lý chất lượng công trình của Chính phủ. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghị định này. Hãy thường xuyên cập nhật thông tin từ chúng tôi để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *