Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Blog Đời Sống

Môi trường sống là một phần không thể thay thế của con người cũng như các sinh vật khác. Thế nhưng môi trường sống của chúng ta đang dần bị suy thoái do tác động của nhiều yếu tố. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường là việc làm cấp bách và vô cùng cần thiết hiện nay. Vậy hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào? Bài viết này sẽ đưa ra cách giải quyết vấn đề trên.

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Hoạt động bảo vệ môi trường là thế nào?

Môi trường là gì?

Có rất nhiều định nghĩa về môi trường tùy vào các ngữ cảnh khác nhau ví dụ như:

Có thể hiểu: Môi trường là một tổ hợp bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống, một cá thể hoặc một sự vật nào đó. Chúng tác động lên những hệ thống , cá thể, sự vật này và xác định xu hướng cũng như tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét được xem là một tập hợp con.

Hoặc ở một khái niệm khác đưa ra rằng: Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo xung quanh con người, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người. Môi trường bao gồm các yếu tố như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế.

Nhìn chung, môi trường của một khách thể sẽ bao gồm các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các điều kiện nào đó hay các đối tượng khác mà chúng bao quanh khách thể này hay các hoạt động của khách thể diễn ra ở bên trong chúng.

Hoạt động bảo vệ môi trường là gì?

Hoạt động bảo vệ môi trường được hiểu đơn giản là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó các sự cố ở môi trường; khắc phục sự ô nhiễm, suy thoái, cải thiện và phục hồi môi trường; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường luôn trong lành.

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường song không phải hoạt động nào cũng mang lại hiệu quả. Vậy làm thế nào để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường một cách hiệu quả tốt nhất?

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Giải quyết vấn đề: Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào là tốt nhất? Trước hết hoạt động này phải được tiến hành theo quy định của luật bảo vệ môi trường của nhà nước. Trong điều 4 Luật bảo vệ môi trường 2014 đã đưa ra 8 nguyên tắc bảo vệ môi trường cần phải tuân thủ như sau:

Thứ nhất, bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Thứ hai, bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

Thứ ba, bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải.

Thứ tư, bảo vệ môi trường quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu. Bảo vệ môi trường phải bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia.

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Thứ năm, bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thứ sáu, hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.

Thứ bảy, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?

Ngoài ra, hoạt động bảo vệ môi trường không phải chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn mà cần tiến hành lâu dài. Vì vậy, mỗi chúng ta đều phải có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất như không vứt rác bừa bãi. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao nhận thức của những người xung quanh cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Kết luận

Nói tóm lại, bảo vệ môi trường là hoạt động cực kì cần thiết và có ý nghĩa to lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng, các hoạt động bảo vệ môi trường không nên được thực hiện bừa bãi mà phải tuân thủ các nguyên tắc đưa ra. Mong rằng bài viết trên phần nào đã giúp bạn giải quyết được vấn đề “hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào?”. Hãy xây dựng ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm đơn giản nhất để môi trường chúng ta luôn thật tươi đẹp và trong lành nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *