Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Tìm hiểu hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Blog Tài Chính
Rate this post

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì? Công thức nhanh nhất để tính hệ số này được áp dụng như thế nào? Đây là những câu hỏi được đặt ra đối với các doanh nghiệp nhằm cân bằng nguồn tài chính. Đảm bảo mang đến lợi ích tổng thể cho doanh nghiệp và các cổ đông trong công ty.

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Để phân tích khả năng thanh toán tổng quan của doanh nghiệp thì hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu. Việc phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cho thấy năng lực thực tế của doanh nghiệp trong việc chi trả các nghĩa vụ nợ có thời hạn. Thông thường thời gian dao động ngắn thường từ vài tháng đến một năm.

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn còn có tên gọi khác là hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hoặc hệ số năng lực thanh toán hiện hành. Với hệ số này bạn có thể phân tích được một đồng nợ ngắn hạn có thể được bù đắp bằng bao nhiêu tài sản ngắn hạn. Do đó đây là chỉ tiêu chủ yếu, phản ánh năng lực chuyển đổi tài sản thành tiền mặt của doanh nghiệp trên thực tế.

Bạn có thể đo lường hệ số này thông qua các giá trị thuần của nguồn tài sản ngắn hạn (viết tắt là TSNH) so với số nợ ngắn hạn phải trả.

Năng lực thanh toán nợ chủ đạo của một doanh nghiệp được dựa trên nhiều hình thức khác nhau, trong đó tiền mặt và tiền gửi là chủ yếu. Ngoài ra còn có các khoản thu khác từ các cá nhân và những tài sản có thể chuyển hóa thành tiền mặt, ví dụ như hàng hóa để bán và thành phẩm.

Hiện nay trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khoản nợ của công ty chủ yếu xoay quanh các khoản vay từ ngân hàng; khoản nợ từ tiền ứng trước cho người mua hoặc bán; các loại thuế phí chưa thanh toán cho Nhà nước và những khoản khác (nếu có).

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn có công thức như thế nào?

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì? 1

Để tính toán hệ số thanh toán nợ ngắn hạn một cách chính xác nhất, bạn cần dựa trên công thức sau:

 Hệ số năng lực thanh toán = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Trong đó, nếu hệ số này bằng 1 chứng tỏ nguồn tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là vừa đủ để bù đắp và chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp. Tuy nhiên khả năng thanh toán nợ cũng cần được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Đảm bảo sự chính xác, khách quan và cân bằng trong nguồn tài chính hiện hành của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích chuyên nghiệp thường so sánh độ lớn của hệ số này với các yếu tố khác nhau. Cụ thể như giữa các kỳ khác nhau trong một doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp cùng ngành hoặc khác ngành,…Đảm bảo nhận định chính xác năng lực thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Bởi trên thực tế không hề có một thước đo chuẩn nào cho độ lớn của hệ số này.

Ý nghĩa của hệ số thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì? 2

Từ công thức được trình bày ở trên, có thể dễ dàng nhận thấy năng lực thanh toán của công ty phụ thuộc rất lớn vào nguồn tài sản hiện tại cũng như khoản đầu tư ngắn hạn. Theo đó chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau và di chuyển trong cùng một hướng phát triển. Tuy nhiên trên thực tế vẫn tồn tại một số mâu thuẫn như:

  • Thứ nhất, không thể khẳng định tình hình tài chính chủ đạo của công ty là ổn định nếu dựa trên khả năng thanh toán ngắn hạn lớn. Bởi con số thanh khoản ngắn hạn có thể phụ thuộc vào các yếu tố như: các khoản phải thu (không thể thu hồi được) còn lớn; hàng hóa tồn kho và thành phẩm được tích trữ nhiều trong kho.

Tài sản cổ phiếu cũng là một yếu tố đánh giá việc sử dụng nguồn tài sản của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Vì vậy khi nhận định về tình hình tài chính tổng quan bạn không nên bỏ lỡ vấn đề này.

  • Thứ hai, nguồn tài sản ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn có nguồn gốc chủ yếu từ những khoản cho vay lâu dài hoặc được hình thành từ vốn chủ sở hữu. Do đó, tại các doanh nghiệp nhỏ nếu sử dụng tổng tài sản hiện có chia cho nợ ngắn hạn để phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn thì con số này vẫn chưa chính xác. Tương tự như việc bạn sử dụng một loại nợ khác để thanh toán cho một khoản vay khi đến kỳ thanh toán.

Vì vậy, để phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp, bạn cần xem xét đến những yếu tố bên ngoài. Cụ thể như: lĩnh vực bán hàng; tỷ trọng danh mục đầu tư; tổng tài sản hiện có.

Trên đây là những thông tin quan trọng về vấn đề hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là gì. Giúp bạn có thêm kiến thức tổng hợp về điều hành nguồn tài chính và các khoản nợ trong doanh nghiệp. Đảm bảo mang đến lợi nhuận ổn định cho chủ sở hữu và cổ đông công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *