Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì?

Blog Tài Chính
Rate this post

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là gì? Đối với doanh nghiệp, việc tuân thủ tất cả các nghĩa vụ về tài chính là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Khả năng thanh toán của một doanh nghiệp sẽ là thức đo để các nhà đầu tư có thể đánh giá năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm đối với doanh nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ nêu rõ khả năng thanh toán tổng quát và vì sao chúng ta phải đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Bạn cùng theo dõi nhé.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Tìm hiểu về hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Một doanh nghiệp có thể tồn tại hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đó có đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán những khoản đến hạn hay không. Hay nói cách khác, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn mới có thể tồn tại được.

Có 6 hệ số được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trong đó hệ số được quan tâm nhiều nhất đó là hệ số khả năng thanh toán tổng quát. Hệ số này sẽ phản ánh một cách tổng quát về khả năng thanh toán dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp.

Hệ số thanh toán tổng quát sẽ cho chúng ta biết về mối quan hệ giữa tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp đang sử dụng và quản lý với tổng tất cả các số nợ phải trả. Được quy ra cụ thể bao nhiêu đồng tài sản để tương ứng với một đồng nợ phải trả. Hệ số thanh toán tổng quát của doanh nghiệp phải lớn hơn 1 thì chủ nợ mới thực sự yên tâm. 

Hệ số này bằng 1.33 lần tức là số nợ phải trả không vượt quá 3 lần số vốn. Hệ số này bằng 2 tức là số vốn sẽ bằng số nợ phải trả. Và hệ số lớn hơn 2, chủ nợ sẽ hoàn toàn yên tâm vì doanh nghiệp có số vốn sở hữu luôn lớn hơn số nợ phải trả. 

Công thức tính hệ số thanh toán tổng quát của doanh nghiệp

Hệ số thanh toán tổng quát hay còn được gọi là hệ số thanh toán hiện hành sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp một cách khách quan nhất. 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 1

Công thức tính hệ số thanh toán tổng quát của một doanh nghiệp:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 2

Hệ số thể hiện khả năng thanh toán tổng quát (Htq) được thể hiện cụ thể như sau:

  • 0Htq1: Khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp nằm ở mức độ thấp, doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán nợ nếu hệ số này dần tiến về 0. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã không còn giải pháp nào có thể vực dậy lại được, việc phát sản hoàn toàn có thể xảy ra.
  • 1Htq2: Khả năng thanh toán của doanh nghiệp nằm trong mức trung bình. Doanh nghiệp có thể đáp ứng thanh toán được tất cả các khoản nợ tới hạn với số lượng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu.
  • Htq2: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ rất tốt. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính thấp và hiệu quả để sử dụng vốn không được cao. Hệ số này thể hiện doanh nghiệp rất khó để có thể đạt được những bước tăng trưởng vượt bậc trong tương lai.

Vì sao phải tính hệ số thanh toán tổng quát của doanh nghiệp

Tính hệ số thanh toán tổng quát sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá khách quan khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư sẽ dựa vào tình hình tài chính của doanh nghiệp đó mà có thể quyết định cho vay, đầu tư hoặc đưa ra những phương án quản trị thích hợp nhất.

  • Tình trạng tài chính của doanh nghiệp xấu: Đây là tình trạng cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đoạn hoạt động kém hiệu quả, không chi trả đúng hạn các khoản nợ. Uy tín của doanh nghiệp đang giảm dần, khi doanh nghiệp mất hoàn toàn khả năng thanh toán có thể dẫn đến phá sản.
  • Tình trạng tài chính của doanh nghiệp tốt: Dựa vào tình trạng này, doanh nghiệp đang hoạt động rất hiệu quả, các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đều được đảm bảo trong khả năng thanh toán. Từ đó doanh nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội, thời cơ để phát triển.

Việc tính hệ số thanh toán tổng quát để đánh giá khả năng thanh toán cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Dựa vào hệ số này, sẽ có những giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp được đưa ra:

  • Đối với doanh nghiệp: Tính toán hệ số sẽ giúp doanh nghiệp thấy được những nguy cơ trước mắt, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời nhất, cải thiện dòng tiền nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề khi khả năng thanh toán tổng quát thấp.
  • Đối với ngân hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư: Khi tới hạn, hệ số này giúp họ đánh giá được doanh nghiệp có khả năng chi trả nợ hay không. Từ đó để tránh những rủi ro cao nhất, họ sẽ xem xét đưa ra các quyết định cho vay, hợp tác và đầu tư.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 3

Trên đây là những tìm hiểu về hệ số khả năng thanh toán tổng quát và lý do vì sao phải tính toán hệ số này. Hy vọng với những thông tin bổ ích trên sẽ giúp ích cho công việc của bạn trong thời gian sắp tới. Và đừng quên theo dõi quan tâm chúng tôi để có thêm nhiều thông tin mới và bổ ích hơn nữa bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *