Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Bật mí cho bạn điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Blog Tài Chính
Rate this post

Trong kinh doanh thuế là một chỉ số rất quan trọng đối với doanh nghiệp và nhà nước. Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là một trong những loại thuế quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp, đây cũng là điều kiện tiên quyết, quan trọng của một doanh nghiệp phát triển.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu – Hoàn thuế gtgt là gì?

Hoàn thuế gtgt còn được hiểu rằng một doanh nghiệp đáp ứng được một số điều kiện nhất định sẽ được nhà nước hoàn trả lại thuế gtgt sau khi doanh nghiệp đó đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình đối với quy định của nhà nước.

Trong đó, số tiền nộp thuế gtgt của doanh nghiệp khi nộp cho nhà nước phải có số dư đáp ứng theo yêu cầu thì sẽ được nhà nước hoàn trả lại thuế gtgt.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu của doanh nghiệp

Để được hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu doanh nghiệp đó cần đáp ứng được một số điều kiện sau đây:

Một là, cơ sở kinh doanh mới được thành lập theo các dự án đầu tư đã đăng ký nộp thuế gtgt theo đúng quy định của nhà nước. Trong đó, số thuế gtgt đầu vào phải được 300 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp đó sẽ được nhà nước hoàn trả lại thuế gtgt theo tháng hoặc theo quý.

Hai là, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vừa có dịch vụ, hàng hóa buôn bán trong nước vừa có các loại dịch vụ, hàng hóa để xuất khẩu. Thì doanh nghiệp đó phải hạch toán và thanh toán các loại phí thuế gtgt.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu 1

Ba là, số thuế gtgt của các loại hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó dùng để xuất khẩu sau khi khấu trừ với thuế gtgt của các loại hàng hóa, dịch vụ buôn bán trong nước nếu từ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế gtgt cho hàng xuất khẩu. 

Theo đó, số thuế gtgt được hoàn trả cho các mặt hàng, dịch vụ xuất khẩu không được vượt quá doanh thu theo tháng hay theo quý của dịch vụ và hàng hóa xuất khẩu nhân với 10%.

Bốn là, một số trường hợp được hoàn thuế gtgt cho hàng xuất khẩu là: Đối với các cơ sở được ủy thác kinh doanh các loại dịch vụ và hàng hóa xuất khẩu; đối với các cơ sở kinh doanh theo các loại hợp đồng để gia công xuất khẩu hàng hóa để xuất khẩu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hàng hóa được sản xuất tại chỗ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ đối tượng doanh nghiệp không được hoàn trả thuế gtgt đó là trường hợp các doanh nghiệp này nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu thêm một lần nữa ra nước ngoài. Các doanh nghiệp có hàng hóa và dịch vụ không thực hiện xuất khẩu tại các điểm kiểm thu của hải quan. Đây chính là một trong những quy định của nhà nước về vấn đề phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép của các cơ sở kinh doanh.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu – Xác định số thuế gtgt được hoàn

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chỉ có xuất khẩu

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu 2

Tùy thuộc vào doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kê khai thuế theo tháng hay theo quý mà việc hoàn trả lại thuế gtgt cho hàng xuất khẩu đã nộp theo quý hoặc tháng. Điều kiện để cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp được hoàn lại thuế đó chính là số thuế đầu vào của dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu phải có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Nếu giá trị đầu vào của dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu của cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đó dưới 300 triệu đồng thì số thuế được hoàn sẽ được cộng dồn vào tháng hay quý tiếp theo của năm đó. Hơn nửa, số thuế gtgt được hoàn tối đa chỉ chiếm 10% tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vừa có hàng hóa trong nước vừa xuất khẩu

Các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp được hoàn trả lại thuế gtgt cho dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu dựa trên số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Số thuế gtgt còn lại phải được bù vào số thuế gtgt của các mặt hàng, dịch vụ buôn bán nội địa của cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đó. Giá trị hoàn thuế gtgt tối đa chỉ 10% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu – Hồ sơ hoàn thuế

Đê được nhà nước hoàn trả lại thuế gtgt hàng xuất khẩu, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

  • Hồ sơ bán, hợp đồng sản xuất sản phẩm, dịch vụ hàng hóa của doanh nghiệp tại hải quan. Đối với các trường hợp được ủy thác sản xuất và xuất khẩu hàng hóa cần chuẩn bị sẵn hợp đồng và biên lai thanh toán của hai bên.
  • Tờ khai khi thanh toán tại hải quan
  • Hóa đơn thanh toán, hóa đơn thương mại của các bên liên quan.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu có ích cho các bạn. Mong rằng những thông tin này sẽ mang lại cho các bạn những hiểu biết về lĩnh vực này. Qua đây cũng nhấn mạnh với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước của cơ sở, doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *