Các loại hợp đồng trong xây dựng mà bạn nên biết?

Bất Động Sản

Bạn có bao giờ tìm hiểu các loại hợp đồng trong xây dựng không? Việc đó sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc tranh chấp xây dựng, các chủ đầu tư hay là các nhà thầu hoặc là các bên thứ ba xen vào. Hợp đồng xây dựng rất nhiều loại và rất phức tạp nên các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về các loại hợp đồng trong lao động nhé!

Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 thì hợp đồng xây dựng được định nghĩa là “Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Nhưng bạn có thể hiểu đơn giản thì hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự, là sự thỏa thuận của các bên về thay đổi, xác lập hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong các hoạt động về đầu tư xây dựng.

Hợp đồng xây dựng khác với hợp đồng dân sự ở chỗ:

        Về mặt hình thức: Hợp đồng xây dựng được lập văn bản và ký kết bởi những người đại diện có thẩm quyền về pháp thuật của các bên tham gia hợp đồng. Nhưng cũng có trường hợp là bên tham gia là tổ chức thì phải có dấu xác nhận theo đúng quy định của pháp luật.

        Hợp đồng xây dựng có bên nhà thầu chính hoặc là tổng thầu chính khi giao thầu chính là các chủ đầu tư hoặc nhà thầu phụ.

các loại hợp đồng trong xây dựng

Các loại hợp đồng trong xây dựng

Hợp đồng xây dựng được phân chia theo tính chất công việc, giá của hợp đồng và theo mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng. Cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại hợp đồng trong xây dựng nhé.

Theo tính chất công việc:

–  Hợp đồng tư vấn xây dựng: Hợp đồng này sẽ thực hiện được một hay toàn bộ công việc trong liên quan đến các hoạt động đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng thi công xây dựng: Nội dung của bản hợp đồng là trong việc thi công, xây dựng công trình, hợp đồng tổng thầu là thi công thực hiện tất cả các công trình dự án đầu tư.

–  Hợp đồng cung cấp thiết bị: Thực hiện các cung cấp thiết bị để có thể lắp đặt vào các công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, các loại hợp đồng trong xây dựng phân theo tính chất công việc còn có: Hợp thồng thiết kế và thi công xây dựng, hợp đồng thiết kế và cung cấp các thiết bị công nghệ, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng cung cấp máy và thiết bị,…

 Theo giá hợp đồng

        Hợp đồng trọn gói: Đây là loại hợp đồng mà giá sẽ không thay đổi trong suốt quá trình xây dựng đối với những công việc đã được ký kết trong hợp đồng.

        Hợp đồng theo đơn giá cố định:  Là loại hợp đồng xác định trên các đơn vị đơn giá cố định cho các công việc tương ứng và sẽ không có gì thay đổi trong quá trình xây dựng.

Các loại hợp đồng trong xây dựng được phân theo đơn giá còn có các hợp đồng khác như: Hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo đơn giá kết hợp.

Mối quan hệ

Theo mối quan hệ thì hợp đồng được chia như sau: Hợp đồng giao khoán nội bộ, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng thầu chính và hợp đồng xây dựng nước ngoài.

các loại hợp đồng trong xây dựng

Nguyên tắc ký kết

Chúng ta đã tìm hiểu xong các loại hợp đồng trong xây dựng thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các nguyên tắc khi kí kết hợp đồng xây dựng.

        Điều đầu tiên chính là bạn phải tự nguyện, không vi phạm pháp luật

        Hãy đảm bảo bạn có đủ vốn để có thể thanh toán được hợp đồng

        Nếu nhận thầu là liên danh thì phải có ký tên hoặc đóng dấu của từng thành viên trong xây dựng.

        Bên nhận thầu phải đảm bảo cung cấp đủ các điều kiện năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật.

        Giá ký không được cao hơn giá trúng thầu và các vấn đề như kết quả đàm phán, khối lượng phát sinh phải được người có thẩm quyền cho phép.

Nguyên tắc thực hiện

        Trung thực và đúng pháp luật là nguyên tắc đầu tiên khi bạn muốn thực hiện hợp đồng.

        Không được làm trái lại hợp đồng về các công việc, số lượng, chất lượng, thời han,…

        Không làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và cộng đồng hay một cá nhân nào đó.

Như vậy, qua bài viết này chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề liên quan đến hợp đồng và cụ thể hơn là các loại hợp đồng trong xây dựng. Nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *